Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İki Kişiyi Ayırma Büyüsü

 1. #1
  Selena - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  09.Mart.2011
  Mesajlar
  1,593
  Teşekkürler / Beğen

  Standart İki Kişiyi Ayırma Büyüsü

  Kötü amaçla bir araya gelmiş kişileri ayırmak için yüzde yüz kendimin denedigi ve ne zaman yapsam sonuç aldıgım tertiptir.herzaman söylüyorum ve yaşa dıkcada söylücem ne iş yaparsan yap ne havasla ilgili konu ne yaparsan yap mutlaka havas koruması kendine yap işleme öyle başla!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  yasin suresinin binlerce havvas calışması vardır bunları fırsat buldukca size yazacagım.Şimdi bunlara başlamadan önce mutlaka tüt sü şart tır şer tütsüsü olacaktır onlar nelerdir örnek >>>> sogan,sarımsak,kabukları,kara günlük,kedi ve köpek.katır, kılları. V.s v.s bunlardan hangisi olursa olur ve komur yakarsın okurken bunlardan azar ,azar tütsü yaparsın,okuma esnasında. Bu işlem Salı ve cumartesi ,günü yapılır yapılış şekli 1ekmek alır vebiraz et veya kıyma .veya kemik parcaları .da olabilir önüne koyarsın ve bismillah der yasine başlarsın 7 kere yasin okur her mübine gelin ce ( üfür ) önüne ko duklarına ufur ve her mübinde ver digim tarifi hermübinde üfür azameti .....

  Oku üfür ve yasini bitir…. Ve okuduklarını köpeke ve kedilere yedir vebu 7 mezardan alınmış topraka okunulur oraya serp ilir ve yedirebilirsen her türlü yiyecek içecek her şeye okunulur niye BİSMİLLAH dedik tamamını besmele nin okumadık ? çünkü şer işlerde besmele cekılmez yalnızca bismillah denilir ve okumaya başlanılır …..bak kardeşim bu bir havas calişmasıdır buna ihtiyac olanlar vardır nice erkek veya kadınlar var gayri meşru yaşayıp ve cocuklarını terk etmiş gitmiş bunlara uygula sakın sakın hak etmeyene yapma keskin kılınç gibidir okudukların okudukların,ın vebali ve günahı senin dir bizden acıklaması uygulamak uygulamamak sana kalmış bir şey..3 günlük dünyada ebedi istiharathane ahirretini mahvetme .. birgün gelip ölücez sakın unutmaki topragın altına girecez. eger hak etmemişse ve kendı arzuların ve zevklerin için okursan H.Z ALLAHIN VE MELEKLERİN VE GÖKTE YERDE NE YARATTIYSA CANLI VE CANSIZ ONLARIN LANETİ ÜZERİNE OLSUN HEM DÜNYADA HEM AHİRRET,DE DÜNYA,DA VE AHİRRET,DE İKİ YAKAN BİR ARAYA GELMEZSİN!!!!!!!!!

  Hak etmemiş insanlara yaparsan bu bedua peşini bırakmasın amin……  Ve benden izinsiz bu form dışında her hangi formlar,da kim yayınlar ve kim yapıştır kopyala yaparsa hakkım helal degildir ve haram olsun

  BİSMİLLAH

  1. Yasın

  2. Vel kur'anil hakiym

  3. İnneke le minel murseliyn

  4. Ala sıratım müstekıym

  5. Tenziylel aziyzir rahıym

  6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

  7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

  8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

  9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

  10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

  11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

  12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn >>>> üfür

  21 sefer okunacak azamet

  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ( filan ibni filan)>>>üfür

  21 sefer okunacak azamet

  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ...............  18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

  19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

  24. İnnı izel le fı dalalim mübın >>>> üfür

  21 sefer okunacak azamet

  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ( filan ibni filan)>>>üfür  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

  26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

  30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

  37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

  **. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

  44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın >>> üfür

  21 sefer okunacak azamet

  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ( filan ibni filan)>> üfür

  48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym

  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn>>> üfür

  21 sefer okunacak azamet

  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ( filan ibni filan)>> üfür  61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn >>>> üfür

  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ( filan ibni filan)>> üfür

  70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

  76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın >>> üfür  ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh  ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau  Kale haza firaku beynı ve beynik

  Aksamtü aleyküm ya hüddamı ve bi hakı ve bi azameti hezihil suretil şerifeti ve bi hakkı ayetiş şerifetihi bil adaveti vel bağdai vel kerrahiyeti ila yevmilkıyeme beyne

  ( filan ibni filan)>> üfür  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun>>> üfür
  Konu HAVAS HOCA tarafından (01.Nisan.2011 Saat 01:48 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  carsamba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  21.Aralık.2011
  Mesajlar
  71
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  Kardeşim zalim birilerine yapmak istese bunu 21defa okunacak azimet yazan yerdene okuyazagız.. Buu bişeye okuyup o kişilere yedirecekmiyiz. üfürdüklerimizi etraflarınamı serpicez. Kac gün devam edilmesi gerekiyor. Ilk başlamda kendimize koruma nasıl yapabiliriz.

 3. #3
  füsunn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  18.Ekim.2011
  Mesajlar
  110
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  arkadaşlar çarşamba kardeşim büyü yapan da yaptıranda bizden değildir demiş büyük nurumuz. musallat alırsın denemeyi aklından dahi geçirme herşey allahın elindedir. allaha sıgın dua et büyüden uzak dur ben mümün kardeşime bir uyarı olsun bu ister kız ister sanane de ...

 4. Thanks Bu mesaja teşekkür eden üyeler: hafsa_zehra
  Like Bu mesajı beğenen üyeler: hafsa_zehra, Gece
 5. #4
  miset - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  25.Temmuz.2012
  Mesajlar
  2
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  merhaba.ben evliyim fakat evliliğim süresinde hiç gülmedim .eşim beni sürekli hor gördü üstüne aldatıldımçocuğum için katlandım senelerce.ama artık dayanamıyorum.ya kafayı yerim yada ölürüm .beraber olmak istemiyorum düşünsen istemediğin birşeyi yapmak zorundasın.soğumuşum artık ayrılmak istiyorum fakat buralarda çok zor.kendisinin beni terk etmesini istiyorum.yardım edin lütfen

 6. #5
  Gece - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  27.Ağustos.2011
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  666
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  Merhaba miset kardeşm yaşadıklarınz gerçktn çok zor ve güç mazlumn ahı indirr şahı derlr ya siz beklyn Mevla görelm neylr neylr ise güzl eylr elbt size hep zulmedn o adamn yaptklarınn kokusu bir yerlerdn çıkacktr son gülnde siz olacksnz inş. Yardm istemenz elbt güzl bir durm ama size en büyk yardımı şüpheszki yüce Allah yapacktr dertli ve mazlum yüreğnzle edeceğinz dualarnz mutlaka yerini bulacaktr Mevlanın iznyle herşy gönlünzce olsn.

 7. Thanks Bu mesaja teşekkür eden üyeler: miset
 8. #6
  miset - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  25.Temmuz.2012
  Mesajlar
  2
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  teşekkür ederim .ama gerçekten yardıma ihtiyacım var

 9. #7
  dennousse21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  02.Ağustos.2012
  Mesajlar
  1
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  arkadaşlar yardımınıza çok ihtiyacım var eve gelen misafirin evde durmaması için kalmaması için yada gelecek olana engel olup gelmesini engellemek için dua ya ihtiyacım var.gelen kişiler çok iyi biliyorum ki büyü yapmaya muska koymaya geliyorlar kaç kez buldum ..lütfen yardım edin nasıl engelleyebilirim gelip kalmalarını havas hocam lütfen yardım edin evime gelmesinler istediğim kişiler iyi niyetli değiller

 10. #8
  Gece - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  27.Ağustos.2011
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  666
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  Artk bu saattn sonra sizn dua aramktn çok evinize geln o kişilern direk yüzlerine kötü niyetlerini vurp söylemk olacaktr bakn bakalm bundn sonra evinize hangi cesartle gelp pis işlerini yapacaklrdr eğr çekinp söylemessenz ki çeknmenzde saçma olr böyle art niytli insnlara kaybedn yine siz olrsunz kirli oyunlarını surtlarına vurmassanz Allah yardmcınz olsn kardeşm.

 11. #9
  _aysegul_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  20.Ağustos.2013
  Mesajlar
  6
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  demek ki direk söyleyemiyor söylese çok büyük problemler olacak

 12. #10
  leterefuru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye

  Durum
  Offline
  Üyelik tarihi
  10.Kasım.2012
  Nereden
  izmir
  Mesajlar
  24
  Teşekkürler / Beğen

  Standart

  Büyü dinimizce haramdır ...

Benzer Konular

 1. Sevdiğiniz Kişiyi Geri Getirme
  Konu Sahibi Pythonissam Forum Aşk Büyüleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Kasım.2013, 05:18
 2. Etkili Bir Ayırma ve Soğutma(mücerreptir)
  Konu Sahibi AŞİKAR HOCA Forum Aşk ve Muhabbet Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2013, 15:42
 3. Ayırma duası ve büyüsü
  Konu Sahibi carsamba Forum Tılsımlar ve Muskalar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 18:49
 4. Gurbetteki kişiyi geri getirme
  Konu Sahibi Haciyan Hoca Forum Aşk ve Muhabbet Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Kasım.2011, 21:10
 5. iki kişiyi nasıl barıştıralım???
  Konu Sahibi seyyidimalabub Forum Tılsımlar ve Muskalar
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 05.Temmuz.2011, 22:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

müzik aşık etme duası aşık etme büyüsü medyum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299