FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI:kim Fatiha süresini ”iyyake nesteıyn” ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ”Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama’te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ‘ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.
İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olur
KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:
BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur
ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur
NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır
MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur
ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur
A’RAF SURESİ:dünya ve ahiret mutluluğu için okunur
ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur
TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez
YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi tşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar
HUD SURESİ:Zalimden intıkan için 3 defa okunur
YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur
RA’D SURESİ[img]images/smilies/biggrin.gif" border="0" alt="" title="Sırıtan" class="inlineimg" />üşmanın kahrı için okunur
İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur
HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR
NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur
İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için okunur
KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur
MERYEM SURESİ:Bu sureyi ** defa okuyan fakırlıkten kurtulur
TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR
ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur
HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur
MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler
NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler
FURKAN SURESİ[img]images/smilies/biggrin.gif" border="0" alt="" title="Sırıtan" class="inlineimg" />üşmanın perişan olması için okunur
ŞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur
NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur
KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur
ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur
RUM SURESİ[img]images/smilies/biggrin.gif" border="0" alt="" title="Sırıtan" class="inlineimg" />üşmana galip olmak için okunur
LOKMAN SURESİ[img]images/smilies/biggrin.gif" border="0" alt="" title="Sırıtan" class="inlineimg" />ahili hastalıklara karşı 7 defa okunur
SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder
AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur
SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur
FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir
YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur
SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler
SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur
ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur
MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur
FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur
ŞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder
ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur
DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileyini elde eder
CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur
AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur
HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur
KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez
TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur
NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur
KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur
RAHMAN SURESİ:hyır kapılarının açılması için 70 defa okunur
VAKIA SURESİ:bu sureyi ** defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur
HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar
HAŞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur
MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur
CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır
MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur
TAĞABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır
TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir
TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur
MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulu kabır azabı çekmez
KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .
ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur
MEARİC SURESİ:Zfere ermek için 180 defa okunur
NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder
CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur
MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir
MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur
KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur
INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur
MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz
NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur
NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar
ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur
TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur
İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur
MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur
İNŞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur
BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur
A’LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner
ĞAŞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur
FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur
BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
ŞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için ** defa okunur
LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR
İNŞİRAH SURESİ[img]images/smilies/redface.gif" border="0" alt="" title="Embarrassment" class="inlineimg" />kumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur
TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur
ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur
KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur
ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder
ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur
KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur
TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur
ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur
HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur
FİL SURESİ:AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR
KURAYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur
MAUN SURESİ:** Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror
KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur
KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR
NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur
TEBBET SURESİ:düşmanın helaki için 1000 defa okunur
İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR
FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için ** defa okunur
NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.
BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler